Chiến lược và Mục tiêu phát triển

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • - Nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
 • - Nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu toàn khu vực miền Nam
 • - Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực Thương mại & Công nghiệp, phát triển các giá trị gia tăng cho khách hàng.
 • - Chọn đối tác để liên kết, hợp tác kinh doanh và thực hiện Dự án mở rộng hệ thống bán lẽ & chi nhánh phân phối, hệ thống cây xăng chi nhánh.
 • - Không ngừng đào tạo, huấn luyện CB,CNV có kỹ năng chuyên nghiệp, phát triển Văn hóa và Thương hiệu ĐÔNG PHƯƠNG PETRO
 • - Bảo toàn và phát triển vốn. Quan tâm lợi ích của khách hàng, nhà cung ứng, cổ đông, người lao động và cộng đồng dân cư, xã hội.

 

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

 • - ĐÔNG PHƯƠNG PETRO tập trung nguồn lực cho việc phát triển ngành kinh doanh xăng dầu.
 • - Thực hiện chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
 • - Phát triển nguồn nhân lực, Văn hóa và Thương hiệu ĐÔNG PHƯƠNG PETRO
 • - Phấn đấu đưa CÔNG TY trở thành một trong những  đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng đầu
 • - Với phương châm  "Năng Lượng Dẫn Đường Thành Công".
 • - Thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 • - Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, Cổ đông và Người lao động.