GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 21.620 22.050
Xăng RON 95-III 21.470 21.890
E5 RON 92-II 19.910 20.300
DO 0,001S-V 18.160 18.520
DO 0,05S-II 18.060 18.420
Dầu hỏa 16.550 16.880