PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15 giờ ngày 07/08/2018 Thị trường xăng dầu thế giới

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 6181/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 07/08/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15 giờ ngày 07/08/2018 như sau:

 

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 07/08/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh 
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ 
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn 
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV 21.370   21.370   0  
2  Xăng Ron 95-III 21.170   21.170   0  
3  Xăng E5 Ron 92-II 19.610    19.610    0  
 Dầu DO 0,005S-IV 17.290    17.580    290   
 Dầu DO 0,05S-II 17.240    17.530    290   
 Dầu KO 16.170    16.370    200   
 Dầu FO 3%S   14.900    15.160    260
8  Dầu FO 3,5%S   14.750    15.010    260

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

 

PVOIL News